دوشنبه, 05 تیر, 1396
MONDAY, June 26, 2017
اطلاعات تماس
    مشخصات :
 
آدرس : میدان هفتم تیر - خیابان مفتح جنوبی - مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی

صندوق پستی : 13131-15736

آدرس تلگرامی : shirodicomplex@
  جهت دریافت تلفن رشته های ورزشی مختلف در مجموعه
ضروری است متن بالا را کامل بخوانید - متشکریم

دفتر مدیریت و روابط عمومی مجموعه : 88311343
  دفتر حراست مجموعه : 88824445
معاونت پشتیبانی مجموعه : 88348288
     
تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved