جمعه, 20 تیر, 1399
FRIDAY, July 10, 2020
یک شنبه 19 آبان
برگزاری مناقصه فضای سبز مجموعه ورزشی شهید شیرودی
برگزاری مناقصه فضای سبز مجموعه ورزشی شهید شیرودی
مناقصه فضای سبز مجموعه ورزشی شهید شیرودی صبح امروز یکشنبه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مناقصه انتخاب پیمانکار برای فضای سبز مجموعه ورزشی شهید شیرودی صبح امروز یکشنبه ۱۹ آبان ماه با حضور مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی و کابلی مدیر مجموعه مربوطه برگزار و پیمانکار منتخب معرفی شد.

گفتنی است در این جلسه رضایی مدیر قراردادها، نمایندگان ذیحساب طرح های عمرانی و حراست، مجموعه شهید شیرودی و فنی و مهندسی نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved