پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
سه شنبه 14 آبان
هوشمند سازی انشعابات مجموعه ورزشی شهید شیرودی بررسی شد
هوشمند سازی انشعابات مجموعه ورزشی شهید شیرودی بررسی شد

با حضور نمایندگان فدراسیون های ورزشی و بهره برداران مجموعه نحوه و چگونگی هوشمند سازی انشعابات مجموعه بررسی شد.


به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، صبح امروز سه شنبه 14آبان ماه 1398 جلسه ای با حضور معاونین و مدیران مجموعه و نماینده فدراسیونهای ورزشی مستقر در مجموعه ورزشی شهید شیرودی با توفیق کابلی برگزار شد.

در ابتدای این نشست کابلی ضمن خوش آمد گویی به عزیزان و آرزوی صحت و سلامتی روز افزون در ابتدای جلسه در خصوص مشکلات تقسیم و تسهیم قبوض دولتی و انشعابات، موارد مبسوطی را خدمت حاضران در جلسه ارائه کرده و سپس مراغه ای نماینده شرکت دانش بنیان برون تاب در ادامه صحبتهای مدیرمجموعه ورزشی شهید شیرودی توضیحات جامعی را درباره اینکه دستگاه معرفی شده در جلسه چگونه کار خواهد کرد و چه قابلیتهایی دارد برای مدعوین عزیز به صورت کامل توضیحات لازم را ارائه نمودند.

در بخشی از صبحتهای مراغه ای آمده است که هزینه استفاده از این دستگاه به صورت تأمین دستگاه و نرم افزار مورد نیاز و راه اندازی آن ، ایجاد سیم کشی – داکت فلزی و حضور تکنسین جهت راه اندازی آن می باشد و در این میان صحبتهای ایشان هرکدام از نمایندگان حاضر در جلسه سوالات فراوانی را از ایشان مطرح نمودند و تماماً به آنها نیز پاسخ داده شد.

لازم به توضیح است که هر دستگاه قابلیت انشعابات تا 10 کنتور را دارد.

در ادامه جلسه کابلی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی در خصوص انشعابات و هزینه های معوق ، قبوض دولتی و بدهی های سنواتی و پرداخت معوقات جهت جلوگیری از بروز مشکلات نظیر قطع برق و ... از جانب ادارات مربوطه و تأکید بر اینکه در کمترین زمان ممکن نسبت به تسویه حساب هزینه های معوق انشعابات مطالبی را بیان نمود.

در این جلسه که به مدت 3 ساعت به طول انجامید نیل آبکن سرپرست معاونت پشتیبانی ، آذرخوش معاون ورزشی ، افشار معاون فیزیکی حراست ، زارع نیا مسئول امور اداری و تدارکات ، طهرانچیان سرپرست امور حقوقی ، بازگیر مسئول برق ، تأسیسات و مخابرات و مطلق راد مسئول روابط عمومی مجموعه نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved