چهارشنبه, 25 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 15, 2020
چهار شنبه 04 تیر
سفر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به خراسان شمالی
سفر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به خراسان شمالی
دیدار با استاندار و مدیرکل ورزش استان/

مهندس کریمی با سفر به خراسان شمالی با دکتر شجاعی استاندار دیدار و گفت وگو کرد .

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، مهندس کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی چهارشنبه ۴ تیرماه ضمن بازدید از استادیوم فوتبال آزادی شیروان با دکتر جدی نماینده مجلس شورای اسلامی و بهادری مدیرکل ورزش و جوانان استان و مراتی فرماندار شیروان دیدار کرد.

وی همچنین از استادیوم ۱۵ هزار نفره ۱۹ مهر و مجموعه ۶ هزار نفره بازدید داشت. استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی ، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را همراهی می کنند.

همچنین در این سفر، مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و اصل عربی مدیرفنی منطقه نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved