جمعه, 04 مهر, 1399
FRIDAY, September 25, 2020
شنبه 22 شهریور
جلسه داخلی مدیرمجموعه با معاونین و مسئولان ستادی
جلسه داخلی مدیرمجموعه با معاونین و مسئولان ستادی
بازدید میدانی جلائیان از اماکن ورزشی؛

جلسه داخلی معاونین و مسئولان ستادی امروز با مدیرمجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، امروز شنبه 22 شهریورماه 1399، جلسه داخلی معاونین و مسئولین مجموعه با حضور جلائیان مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی برگزار شد.

در این جلسه که با محوریت موضوعات فرهنگی ، بسیج و مسائل داخلی مجموعه های شهیدان شیرودی و کبکانیان برگزار گردید و پس از اتمام جلسه مذکور جلائیان به همراه معاونین و مسئولان ستادی از مجموعه های ورزشی شهیدان شیرودی و کبکانیان بازدید و توضیحاتی را ارائه نموده و در خصوص رفع مشکلات و نیز اماکن در اختیار بهره برداران تذکراتی را ارائه کردند.

در این بازدید نیل آبکن معاون پشتیبانی و ملک نیا معاون ورزشی مجموعه نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved