پنج شنبه, 02 اسفند, 1397
THURSDAY, February 21, 2019
دو شنبه 21 خرداد
​با حضور وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی المپیک
​با حضور وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی المپیک
ستاد عالی بازهای المپیک ، پارالمپیک ، آسیایی و پاراآسیایی امروز تشکیل خواهد شد

ستاد عالی بازهای المپیک ، پارالمپیک ، آسیایی و پاراآسیایی ​با حضور وزیر ورزش و جوانان و رییس کمیته ملی المپیک امروز برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، ستاد عالی بازهای المپیک ، پارالمپیک ، آسیایی و پاراآسیایی ​با حضور دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و دکتر صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک و سایر اعضا بعد از ظهر امروز در وزارت ورزش و جوانان برگزار می شود.

گزارش نهایی کمیته کارشناسی ستاد در خصوص رشته ها و نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی و پاراآسیایی و اخذ تصمیم نهایی ستاد در خصوص وضع اعزامی رشته ها و نفرات و اعلام به فدراسیون های ورزشی دستور جلسه امروز این ستاد خواهد بود.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved