جمعه, 15 فروردین, 1399
FRIDAY, April 3, 2020
سه شنبه 27 اسفند
استخربین المللی 9 دی مجموعه شهید شیرودی ضدعفونی شد
استخربین المللی 9 دی مجموعه شهید شیرودی ضدعفونی شد
ضمن تخلیه آب استخر بین المللی ۹ دی تهران برای تعمیر، تمام بخش ها و زیرساخت های این مجموعه ضدعفونی و گندزدایی شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ با توجه به تعطیلی کلیه مجموعه های ورزشی و استخر ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، آب استخر بین المللی 9 دی مجموعه ورزشی شیرودی به طور کامل تخلیه و کلیه محیط این استخر با مواد ضدعفونی کننده گندزدایی شد.

تعمیر، تجهیز و ضدعفونی استخر 9 دی و کمپ تیم های ملی توسط فدراسیون و با همکاری مدیران مناطق 5 و 6 شهرداری و همچنین سازمان بسیج انجام شد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved