پنج شنبه, 04 بهمن, 1397
THURSDAY, January 24, 2019
دو شنبه 23 بهمن
با حکمی از سوی محمد خرم : مرتضی کاظمی مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی صندوق شد
با حکمی از سوی محمد خرم : مرتضی کاظمی مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی صندوق شد
با حکمی از سوی محمد خرم مدیرعامل صندوق حمایت، مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، محمد خرم مدیرعامل صندوق حمایت با حکمی مرتضی کاظمی را به عنوان مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور معرفی کرد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved