جمعه, 20 تیر, 1399
FRIDAY, July 10, 2020
یک شنبه 19 آبان
نتایج مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام یونس شکوری
نتایج مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام یونس شکوری
پانزدهمین روز فوتبال در مجموعه ورزشی شهید شیرودی

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛نتایج مسابقات جام یونس شکوری دوره بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۸ به شرح ذیل می باشد :

اولین دیدار : سه شنبه 19 آبان 1398
ساعت ۱۲ _ رده سنی بالای ۳۵ سال
کانون سردفترداران ( ۴ ) _ شیرودی ( ۶ )
گل ها : امیر کشاورز( ۲ گل )،مجید توانا ( ۲گل ) برای تیم کانون سردفترداران ، مهدی زندیه ( ۲ گل ) ، حسین مسکین ، بهروز اکبری ، مسعود آهو پای و محمدرضا شفیعی هرکدام ( ۱ گل ) برای تیم شیرودی
اخطار : امیر کشاورز شماره پیراهن ( ۱۸ ) از تیم کانون سردفترداران کارت زرد
داوران : نقی نائیج ، دانیال منصوری ، غلامرضا عباچی

دومین دیدار :

ساعت ۱۳ _ رده سنی بالای ۴۰ سال
شهدای منطقه ۱۶ ( ۰ ) _ چوار ۶۵ ایلام ( ۵ )
گل ها : فرهاد نیکو نژاد ( ۴ گل ) ، مصطفی حیدری ( ۱ گل ) برای تیم چوار ۶۵ ایلام
داوران : نقی نائیج ، رحمان ذوالقدر ، غلامرضا عباچی

سومین دیدار :

ساعت ۱۴ _ رده سنی بالای ۵۵ سال
شهید پناهی ( ۵ ) _ تربیت ( ۰ )
گل ها : رضا کوه کن ( ۳ گل ) ، مصطفی کریمی و محسن دارابی هرکدام ( ۱ گل ) برای تیم شهید پناهی
داوران : غلامرضا عباچی ، دانیال منصوری ، رحمان ذوالقدر

چهارمین دیدار :

ساعت ۱۵ _ رده سنی بالای ۵۵ سال
یاران حبیب زرین نام ( ۷ ) _ ژاندارمری ( ۰ )
گل ها : علی حسنلو ( ۲ گل ) ، حسن میرلو ( ۲ گل ) ، مراد جوادمند ( ۲ گل ) ، صدقعلی قدیری ( ۱ گل ) برای تیم یاران حبیب زرین نام
داوران : نقی نائیج ، رحمان ذوالقدر ، دانیال منصوری

پنجمین دیدار :

ساعت ۱۶ _ رده سنی بالای ۳۵ سال
تعزیرات ( ۲ ) _ مهر آذر ( ۶ )
گل ها : محمدرضا غفور زاده ( ۲ گل ) ، سید امیر کشور ( ۲ گل ) ، سجاد پژمان و فرشید معمر هرکدام ( ۱ گل ) برای تیم مهر آذر ، کامبیز حسینی راد ( ۲ گل ) برای تیم تعزیرات
داوران : نقی نائیج ، دانیال منصوری ، رحمان ذوالقدر


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved