سه شنبه, 01 مهر, 1399
TUESDAY, September 22, 2020
دو شنبه 23 دی
بازدید سرزده کابلی از موتورخانه مرکزی استخر روباز قهرمانی ، دیگ و محیط داخلی
بازدید سرزده کابلی از موتورخانه مرکزی استخر روباز قهرمانی ، دیگ و محیط داخلی
مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی باتفاق هیئت همراه از برخی اماکن مجموعه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ کابلی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی بعدازظهر امروز دوشنبه 23 دی ماه 1398 ، از موتورخانه مرکزی استخر روباز قهرمانی ، دیگ تازه نصب شده و محیط داخلی استخر روباز بازدید بعمل آورد.

در این بازدید کابلی در خصوص نحوه نگهداری و حفظ دیگ تازه نصب شده و همچنین رسیدگی مکرر موتورخانه مرکزی استخر تأکید نمودند.

در ادامه نماینده بهره بردار نیز در خصوص مواردی که در 2 جلسه پی در پی که با حضور مینای بهره بردار استخر روباز قهرمانی در دفتر مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار شد پیگیری های صورت گرفته و تأکیداتی که کابلی در جلسات مذکور اعلام کرده بودند توضیحات جامعی را ارائه نمود.

گفتنی است در این بازدید ، نیل آبکن سرپرست معاونت پشتیبانی و بازگیر مسئول برق و تأسیسات مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved