پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
دو شنبه 13 آبان
بررسی موضوعات سالن های جودو، تکواندو و کاراته مجموعه شهید کبگانیان
بررسی موضوعات سالن های جودو، تکواندو و کاراته مجموعه شهید کبگانیان
مسئولین سالنهای جودو، تکواندو و کاراته مجموعه ورزشی شهید کبگانیان امروز با حضور در دفتر معاونت پشتیبانی مجموعه ورزشی شهید شیرودی با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، امروز دوشنبه 13 آبان ماه 1398 دیداری با حضور مسئولین سالنهای جودو، تکواندو و کاراته مجموعه ورزشی شهید کبگانیان با جمشید نیل آبکن سرپرست معاونت پشتیبانی مجموعه برگزار شد.

در این نشست در خصوص استفاده از اماکن مورد اجاره بهره بردار ، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و در پایان مقرر شد :

1- هزینه های مربوط به تعمیر فاضلاب دریافت گردد

2- برآورد هزینه جهت روشنایی ، سنگ فرش نمودن و رنگ آمیزی و ورودی لابی سه سالن مجموعه کبگانیان توسط دفتر فنی مجموعه انجام و تأمین اعتبار توسط فدراسیون صورت پذیرد.

در این نشست آذرخوش معاون ورزشی ، طیبی مدیرمجموعه ورزشی شهید کبگانیان ، وفایی سرپرست تعمیر، نظارت و نگهداری ، طهرانچیان سرپرست امور حقوقی و بازگیر مسئول برق ، تأسیسات و مخابرات مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved