دوشنبه, 29 مهر, 1398
MONDAY, October 21, 2019
پنج شنبه 20 تیر
بازدید سرزده کابلی از اماکن مجموعه ورزشی شهید شیرودی
بازدید سرزده کابلی از اماکن مجموعه ورزشی شهید شیرودی
صبح امروز پنجشنبه 20 تیرماه 1398 صورت گرفت؛

مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی از برخی اماکن مجموعه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ کابلی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی امروز پنجشنبه 20 تیرماه 1398، از زمین دومنظوره ، زمین چمن طبیعی شماره دو و استخر روباز قهرمانی بازدید بعمل آورد.

در این بازدید کابلی در خصوص نحوه نگهداری و حفظ و حراست از اماکن در اختیار بهره برداران مجموعه تأکید نمودند.

در ادامه نماینده بهره برداران اماکنی که مورد بازدید مدیر مجموعه قرار گرفتند موضوعات و مشکلات خود را با ایشان مطرح نمودند.

گفتنی است در این بازدید ، باقری معاون پشتیبانی ، آذرخوش معاون ورزشی و مطلق راد مسئول روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved