پنج شنبه, 02 بهمن, 1399
THURSDAY, January 21, 2021
دو شنبه 22 دی
دهمین جلسه شورای معاونین مجموعه باحضور جلائیان برگزار شد
دهمین جلسه شورای معاونین مجموعه باحضور جلائیان برگزار شد
در دهمین جلسه شورای معاونین و مدیران مجموعه شیرودی در خصوص موضوعات جاری و در دست اقدام بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، امروز دوشنبه 22 دی ماه 1399 از ساعت 10 صبح، دهمین جلسه شورای معاونین و مدیران مجموعه با حضور جلائیان در خصوص مباحث مختلفی بحث و تبادل نظر شد.

مدیرمجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام شهادت در خصوص بازدید بعمل آمده از انبار مجموعه و ثبت اموال بدون پلاک و ارزش گذاری اموال و همچنین بروز رسانی لیست های موجود بحث و تبادل نظر گردید.

در ادامه جلسه مقرر شد کپیسول های آتش نشانی موجود بررسی و مواردی که نیاز به تعویض و یا شارژ مجدد دارند اقدام گردد.

ضمناً مقرر گردید باتوجه به بازگشایی کلیه مکانهای ورزشی بواسطه خروج شهر تهران از وضعیت نارنجی به زرد بررسی کلیه محیط های ورزشی مجموعه از لحاظ رعایت پروتکل ها و دستور العمل ها در دستور کار قرار گیرد.

لازم به توضیح است در این جلسه که به مدت 1 ساعت به طول انجامید؛ نیل آبکن معاون پشتیبانی ، ملک نیا معاون ورزشی ، عباسی مسئول حراست ، پیچگاه رئیس امور اداری و تدارکات ، خلیلی مسئول امور مالی و مطلق راد مسئول روابط عمومی مجموعه نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved