سه شنبه, 24 تیر, 1399
TUESDAY, July 14, 2020
چهار شنبه 22 آبان
ورزشگاه ۱۵۰۰۰ نفری ارومیه با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح می شود
ورزشگاه ۱۵۰۰۰ نفری ارومیه با حضور معاون اول رییس جمهور افتتاح می شود
دکتر سلطانی فر :

قول وزیر ورزش و جوانان به رئیس جمهور مبنی بر افتتاح استادیوم ۱۵ هزار نفری ارومیه عملی شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در حاشیه افتتاح ۱۴ پروژه ورزشی استان کرمان، دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در بخشی از سخنانش خطاب به رئیس جمهور گفت: جنابعالی بخاطر دارید، در سفری که به ارومیه داشتید من قول دادم که استادیوم ۱۵ هزار نفری این استان را تا هفته دولت آماده کنم.

او افزود: این کار انجام شد و قرار بود در سفر آقای جهانگیری، یک ماه قبل افتتاح شود که آن سفر به تأخیر افتاد و روز پنج شنبه قولی که به مردم ارومیه دادیم عملی و در پی آن استادیوم ۱۵ هزار نفری ارومیه و مجموعه ورزشی مهاآباد با حضور جهانگیری افتتاح خواهد شد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved