سه شنبه, 24 تیر, 1399
TUESDAY, July 14, 2020
سه شنبه 24 دی
سالن شهید افراسیابی میزبان کاراته کاران
سالن شهید افراسیابی میزبان کاراته کاران
مسابقات سوپر لیگ و لیگ برترآقایان رشته کاراته برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ باهماهنگی های صورت گرفته توسط فدراسیون کاراته و همکاری مجموعه ورزشی شهید شیرودی مسابقات سوپر لیگ و لیگ برترآقایان در روزهای 3 ، 17 و 18 بهمن 1398 در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی فرهنگی ورزشی شهید شیرودی برگزار می گردد.تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved