شنبه, 16 اسفند, 1399
SATURDAY, March 6, 2021
دو شنبه 04 اسفند
دانشگاه آزاد بربام قهرمانی سابر ایستاد
دانشگاه آزاد بربام قهرمانی سابر ایستاد
ادامه مبارزه‌های شمشیربازان در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی؛

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، با هماهنگی های صورت گرفته امروز دوشنبه 4 اسفند ماه 1399، رقابتهای لیگ برتر شمشیربازی آقایان ایران در سالن شهید افراسیابی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی در اسلحه سابر با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد به پایان رسید.

لازم به توضیح است دانشگاه آزاد با برتری برابر همه رقبا بر سکوی قهرمانی این اسلحه ایستاد، اشتاد سازه مشهد با شکست برابر دانشگاه آزاد در دیدار نهایی نایب قهرمان شد وشهدای شورمست و فولاد آلیاژی یزد در رده های بعدی ایستادند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved