سه شنبه, 04 تیر, 1398
TUESDAY, June 25, 2019
شنبه 22 دی
جمع آوری نخاله های جمع آوری شده در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
جمع آوری نخاله های جمع آوری شده در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
ادامه عملیات هرس درختان مجموعه های ورزشی شهیدان شیرودی و کبگانیان در حال انجام می باشد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ از امروز شنبه 22 دی 1397 باتوجه به نیاز رسیدگی به امور فضای سبز در مجموعه و بررسی احتیاج ها و چگونگی هرس نمودن درختان دستورات لازم طی چند روز گذشته توسط کابلی مدیرمجموعه ورزشی شهید شیرودی در این خصوص صادر شده بود عملیات مذکور همچنان در ششمین هفته متوالی ادامه دارد.

لازم به یادآوری می باشد طی چند روز فعالیت پرسنل زحمتکش فضای سبز و نظارت سرکار خانم مهندس زرگانی نماینده شرکت اندیشه سبز تازه ، عملیات هرس درختان در حال پیگیری بوده و از امروز نیز نخاله های جمع آوری شده جهت بیرون بردن از مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved