پنج شنبه, 02 بهمن, 1399
THURSDAY, January 21, 2021
یک شنبه 21 دی
دیدار رئیس فدراسیون گلف با مهندس کریمی
دیدار رئیس فدراسیون گلف با مهندس کریمی
رئیس فدراسیون گلف با مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار و در خصوص همکاری های دوجانبه گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، روز شنبه ۲۰دیماه دکتر حمید عزیزی رئيس فدراسیون گلف با حضور در شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور جلسه ای در خصوص همکاری دو جانبه و آخرین وضعیت اماکن گلف در مجموعه ورزشی انقلاب را با مهندس حسن کریمی مدیر عامل و رئيس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار کرد.در این نشست مهندس همدانی معاون جذب سرمایه و مشارکتهای مردمی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و تعدادی از مدیران فدراسیون گلف نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved