سه شنبه, 01 مهر, 1399
TUESDAY, September 22, 2020
سه شنبه 24 دی
مجموعه ورزشی شهید کبکانیان میزبان کاراته کاران استان تهران
مجموعه ورزشی شهید کبکانیان میزبان کاراته کاران استان تهران
مسابقات سبک jka بانوان برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ به همت و هماهنگی های صورت گرفته توسط هیئت کاراته استان تهران و همکاری مجموعه ورزشی شهید شیرودی مسابقات قهرمانی بانوان استان سبک شوتوکان jka در روز جمعه در تاریخ 4 بهمن 1398 در سالن مرکز آموزش کارته واقع در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان برگزار می گردد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved