جمعه, 20 تیر, 1399
FRIDAY, July 10, 2020
سه شنبه 12 آذر
بررسی معماری و بهسازی سازه ی استادیوم تختی تهران
بررسی معماری و بهسازی سازه ی استادیوم تختی تهران
معماری و بهسازی سازه ی استادیوم تختی تهران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، در جلسه ای با حضور مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه، مهندس درویشی طراح اولیه سازه استادیوم تختی تهران و گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، وضعیت کابل های نگهدارنده ی سقف و سازه این استادیوم در شرق تهران، امروز سه شنبه ۱۲ آذرماه بررسی شد.

طی این جلسه، بیوگرافی استادیوم تختی از سوی طراح اولیه سازه ی آن بیان و در ادامه پیشنهادات طرفین در خصوص وضعیت سازه این استادیوم، ارائه و جمع بندی گردید.

گفتنی است مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی، هنرور مدیر طرح و برنامه و تقی زاده مدیرفنی منطقه نیز در این جلسه یک ساعته حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved