شنبه, 16 اسفند, 1399
SATURDAY, March 6, 2021
یک شنبه 03 اسفند
جلائیان: وسایل بدون استفاده خود را در اختیار سایر مجموعه ها میگذاریم
جلائیان: وسایل بدون استفاده خود را در اختیار سایر مجموعه ها میگذاریم
مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی در گفتگو با روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور گفت: طی مدتی که مسئولیت مجموعه را برعهده گرفته ام از انبارهای داخل مجموعه بازدید کردم و متوجه شدم وسائلی در حد نو در انبارها وجود دارد که بدون استفاده میباشد و به کار مجموعه نمی آید. با هماهنگی های انجام شده تصمیم گرفتیم کاری جدید در مجموعه های ورزشی انجام دهیم و امیدواریم این کار در سایر مجموعه ها هم صورت گیرد.

رضا جلائیان ادامه داد: به طور مثال یک بالابر در انبار بود که تصمیم گرفتیم با هماهنگی از طریق روابط عمومی در بین مجموعه ها تبلیغ کنیم تا با اعلام نیاز از سوی مجموعه ای آن را به مجموعه درخواست کننده انتقال دهیم.

وی در پایان گفت: انشاءالله این کار نو در سایر مجموعه ها هم اتفاق بی افتد و آنها هم وسایلی که در انبار بدون استفاده دارند تبلیغ نمایند تا سایر مجموعه ها اگر نیاز دارند بتوانند از آن استفاده لازم را ببرند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved