پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
دو شنبه 29 اردیبهشت
بررسی جانمایی زمین سالن ورزشی 6 هزار نفری بندرعباس
بررسی جانمایی زمین سالن ورزشی 6 هزار نفری بندرعباس
معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور جهت جانمایی زمین سالن ورزشی 6 هزار نفری به همراه محمودرضا امیاری مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان از این محل بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان هرمزگان، مهندس رحمتی معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه ۲۷ اردیبهشت ماه به همراه امیاری مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان و منادی مدیر منطقه جنوب کشور در ابتدا، دو محل جهت جانمایی این سالن را مورد بازدید قرار دادند.

در ادامه طی جلسه ای با دکتر همتی استاندار هرمزگان و مدرس معاونت امور عمرانی استانداری هرمزگان به گفتگو و تبادل نظر در خصوص جانمایی زمین سالن ورزشی 6 هزارنفره بندرعباس پرداختند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved