شنبه, 15 آذر, 1399
SATURDAY, December 5, 2020
جمعه 30 آبان
برگزاری دیدار تیمهای پرسپولیس-صنعت نفت آبادان بدون تماشاگر
برگزاری دیدار تیمهای پرسپولیس-صنعت نفت آبادان بدون تماشاگر
دیدار تیمهای پرسپولیس-صنعت نفت آبادان بدون تماشاگر برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، با توجه به مصوبات ستاد کرونا در ورزش بازیهای لیگ برتر با رعایت پروتکلهای بهداشتی و بدون حضور تماشاگر برگزار میشود.

بدین ترتیب دیدار تیمهای پرسپولیس-صنعت نفت آبادان روز شنبه یکم آذر بدون حضور تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved