سه شنبه, 04 تیر, 1398
TUESDAY, June 25, 2019
چهار شنبه 19 دی
دیدار بهره برداران مجموعه ورزشی شهید شیرودی با کابلی
دیدار بهره برداران مجموعه ورزشی شهید شیرودی با کابلی
برخی از بهره برداران مجموعه ورزشی شهید شیرودی با مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، ظهر چهارشنبه 19دی ماه 1397 دیداری با حضور بهره برداران فعلی و آتی زمینهای تنیس مجموعه ورزشی شهید شیرودی با توفیق کابلی برگزار شد.

این جلسه پیرو دیدار دیروز سه شنبه 18 دی ماه 1397 که در دفتر آقای مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور برگزار گردید تشکیل شد.

در این جلسه باقری معاون پشتیبانی ، آذرخوش معاون ورزشی ، زارع نیا سرپرست امور اداری و تدارکات ، مطلق راد مسئول روابط عمومی مجموعه ورزشی شهید شیرودی ، ابراهیمیان بهره بردار فعلی و معظم بهره بردار آتی نیز حضور داشتند ، که پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظر حاضرین با تنظیم صورتجلسه ای به پایان رسید.

لازم به توضیح است این جلسه به مدت یک ساعت و نیم به طول انجامید.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved