شنبه, 03 آبان, 1399
SATURDAY, October 24, 2020
یک شنبه 20 مهر
دیدار با بهره برداران مجموعه و پیگیری مصوبات جلسات گذشته با مدیران ارشد سازمان زیباسازی شهرتهران
دیدار با بهره برداران مجموعه و پیگیری مصوبات جلسات گذشته با مدیران ارشد سازمان زیباسازی شهرتهران
روز پرکار جلائیان در مجموعه ورزشی شهید شیرودی ؛

مدیران ارشد سازمان زیباسازی شهر تهران با مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی دیدار و گفتگو نمودند .

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، امروز یکشنبه 20 مهر 1399و پیرو جلسات و بازدیدهای روزهای گذشته جهت پیگیری مصوبات مطروحه، گودرزی ، رضاپور و اسماعیلی از مدیران ارشد سازمان زیباسازی شهرتهران با جلائیان دیدار و گفتگو نمودند.

در این نشست که در محل دفتر مدیریت مجموعه انجام شد در خصوص همکاریهای فی مابین و همچنین چگونگی اجرای تفاهم نامه مجموعه و سازمان زیباسازی بحث و تبادل نظر گردید.

پس از پایان جلسه جلائیان باتفاق مدیران سازمان زیبا سازی شهر تهران و همچنین معاونین و مدیران مجموعه از مکان هایی که قرار است مورد مرمت و بازسازی قرار گیرد بازدید بعمل آورد.

در حین بازدید میدانی ، مسئولین سازمان زیباسازی قول دادند که از تمامی ظرفیت های خود جهت زیباسازی محیط مجموعه قدیمی و خاطره ساز شهید شیرودی استفاده نمایند.

در ادامه دیدارهای امروز نیز جلائیان پای دردل بهره برداران مجموعه نشست.

در یکی از دیدارهای امروز بهره بردار زمین های چمن مصنوعی شماره های 1 و 2 مجموعه در خصوص مشکلات ، برطرف کردن نواقص و رفع ایرادات اماکن ورزشی در اختیار خود، مطالبی را به مدیریت مجموعه ارائه نمود و جلائیان نیز راهکارهای موجود را به آنان گوشزد نمود.

درپایان جلسات نیز طبق تأکیدات مدیریت مجموعه مقرر شد در خصوص موارد مطروحه از سوی بهره برداران تدبیر شده تا نسبت به رفع آن اقدام لازم صورت پذیرد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved