چهارشنبه, 25 تیر, 1399
WEDNESDAY, July 15, 2020
سه شنبه 10 تیر
بررسی اماکن فدراسیون تکواندو در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
بررسی اماکن فدراسیون تکواندو در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
سیدمحمد پولادگر رییس فدراسیون تکواندو با حسن کریمی مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه، صبح امروز سه شنبه 10تیر ماه پولادگر رییس فدراسیون تکواندو با مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه با حضور جلائیان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی و نیل آبکن معاون پشتیبانی مجموعه به منظور همکاری های دو جانبه فدراسیون و این شرکت در خصوص اماکن فدراسیون تکواندو در مجموعه ورزشی شهید شیرودی،دیدار و گفتگو کردند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved