یکشنبه, 29 فروردین, 1400
SUNDAY, April 18, 2021
چهار شنبه 18 فروردین
تعطیلی کلیه اماکن ورزشی مجموعه شهید شیرودی تا اطلاع ثانوی؛
تعطیلی کلیه اماکن ورزشی مجموعه شهید شیرودی تا اطلاع ثانوی؛
" اطلاعیه مهم "

به گزارش روابط عمومي مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ با توجه به بخشنامه مهم ستاد ملي مبارزه با بيماري كرونا، كليه فعالیتهای ورزشی اماكن مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی تا اطلاع ثانوي تعطيل مي باشد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved