پنج شنبه, 02 بهمن, 1399
THURSDAY, January 21, 2021
یک شنبه 21 دی
حضور همدانی درمجموعه های ورزشی شهیدان شیرودی و کبکانیان
حضور همدانی درمجموعه های ورزشی شهیدان شیرودی و کبکانیان
طی بازدیدی صورت گرفت؛

حضور معاونت مشارکتها و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در دفتر مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی حضور بهمرسانند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ، امروز یکشنبه 21 دی 1399؛ همدانی معاون مشارکتها و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور با حضور در دفتر جلائیان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی پیرامون مباحث مختلفی بحث و تبادل نظر نمودند.


جلائیان ضمن خیر مقدم به همدانی توضیحات مبسوطی در خصوص وضعیت مجموعه و همچنین طرح های در دست اقدام ارائه نموده و آقای همدانی نیز رهنمودهای لازم را ارائه کردند.
محور اصلی گفتگوها طرح های سرمایه گذاری مجموعه خصوصاً طرح فدراسیون جودو در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان بود که آخرین وضعیت آن تشریح گردید.

پس از نشست مذکور همدانی معاون مشارکتها و جذب سرمایه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از مجموعه ورزشی شهید کبکانیان بازدید بعمل آورد.

در این بازدید نیل آبکن معاون پشتیبانی ، ملک نیا معاون ورزشی و سهرابی مسئول دفتر فنی مجموعه نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved