پنج شنبه, 01 فروردین, 1398
THURSDAY, March 21, 2019
سه شنبه 25 اردیبهشت
روسای فدراسیون های کوهنوردی، قایقرانی، کبدی و بیماری های خاص با مهندس کریمی دیدار کردند
روسای فدراسیون های کوهنوردی، قایقرانی، کبدی و بیماری های خاص با مهندس کریمی دیدار کردند
روسای فدراسیون های کوهنوردی، قایقرانی، کبدی و بیماری های خاص بطور جداگانه با مدیرعامل و رییس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه، عصر دوشنبه 24 اردیبهشت ماه، آقایان "زارع" رییس فدراسیون کوهنوردی، "اورسجی" رییس فدراسیون کبدی، "امینی" رییس و "مرادی" دبیر فدراسیون قایقرانی و خانم "هاشمی" رییس فدراسیون بیماری خاص با مهندس "کریمی" دیدار و گفتگو کردند.

همکاری های دو جانبه فدراسیون مربوطه و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، مهمترین موضوعی بود که در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved