سه شنبه, 26 شهریور, 1398
TUESDAY, September 17, 2019
سه شنبه 21 خرداد
نشست کابلی با بهره بردار سالن بدنسازی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نشست کابلی با بهره بردار سالن بدنسازی مجموعه ورزشی شهید شیرودی
برخی از بهره برداران مجموعه ورزشی شهید شیرودی امروز با مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، امروز سه شنبه 21 خردادماه 1398 دیداری با حضور بهره بردار سالن بدنسازی مجموعه ورزشی شهید شیرودی با توفیق کابلی برگزار شد.

در این جلسه بررسی مشکلات ، برطرف کردن نواقص و اماکن ورزشی مربوطه و همچنین کلاسهای تابستانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه باقری معاون پشتیبانی و آذرخوش معاون ورزشی مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved