چهارشنبه, 01 خرداد, 1398
WEDNESDAY, May 22, 2019
چهار شنبه 17 مرداد
پیگیری درخواست بهره برداران و سرمایه گزاران از طریق دبیر خانه شورای حل اختلاف شرکت توسعه
پیگیری درخواست بهره برداران و سرمایه گزاران از طریق دبیر خانه شورای حل اختلاف شرکت توسعه
مهندس کریمی تاکید نمود

دبیرخانه شورای حل اختلاف به ریاست معاون مشارکتهای مردمی وجذب سرمایه متولی ثبت، پیگیری و اعلام نتیجه درخواستهای بهره برداران وسرمایه گزاران تحت پوشش شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه، امروز چهارشنبه 17 مرداد با تاکید "مهندس کریمی" مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی کشور، شورای بررسی وحل اختلاف شرکت با بهره برداران وسرمایه گزران به ریاست "فتح الهی" معاون مشارکتهای مردمی وجذب سرمایه تشکیل شد.

همچنین مقرر گردید مدیران مجموعه های تحت پوشش، تمامی موضوعات احتمالی اختلاف خود با بهره برداران و سرمایه گزاران را از طریق دبیرخانه این شورا که در معاونت فوق الذکر مستقر می باشد ثبت و نتیجه را نیز از همان معاونت پیگیری نمایند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved