سه شنبه, 12 مرداد, 1400
TUESDAY, August 3, 2021
شنبه 26 تیر
بازدید مهندس کریمی از موتور خانه مرکزی ورزشگاه آزادی
بازدید مهندس کریمی از موتور خانه مرکزی ورزشگاه آزادی
مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور عصر امروز شنبه ۲۶ تیرماه با حضور در ورزشگاه آزادی از موتور خانه مرکزی این مجموعه بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مهندس کریمی در بازدید از موتور خانه مرکزی ورزشگاه آزادی در جریان آخرین وضعیت این موتور خانه قرار گرفت.

در این بازدید سیف مدیر و اصل عرب معاون فنی مهندسی مجموعه ورزشی آزادی از اقدامات انجام شده در موتور خانه مرکزی و سرویس دهی آن به فدراسیون های مستقر در این مجموعه توضیحاتی را خدمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ارائه نمودند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved