پنج شنبه, 22 آذر, 1397
THURSDAY, December 13, 2018
چهار شنبه 20 دی
صبح چهارشنبه/ مدیرعامل باشگاه سایپا با مهندس کریمی دیدار کرد
صبح چهارشنبه/ مدیرعامل باشگاه سایپا با مهندس کریمی دیدار کرد
مدیرعامل باشگاه سایپا صبح امروز چهارشنبه با مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه، روز چهارشنبه 20 دی ماه "درویش" مدیرعامل باشگاه ورزشی سایپا با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت، با مهندس "کریمی" دیدار کرد.

در این نشست صمیمانه، موضوع همکاری دو جانبه مبنی بر استفاده از امکانات سخت افزاری در ورزش، مورد بررسی قرار گرفت.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved