پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
چهار شنبه 17 مهر
جمشید نیل آبکن سرپرست معاونت پشتیبانی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی شد
جمشید نیل آبکن سرپرست معاونت پشتیبانی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی شد
با حکمی از سوی توفیق کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی نیل آبکن سرپرست معاونت پشتیبانی مجموعه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، با حکمی از سوی "توفیق کابلی " مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی،جمشید نیل آبکن سرپرست معاونت پشتیبانی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی شد.

در متن حکم آمده است ؛

"بسمه تعالی "

جناب آقای جمشید نیل آبکن

نظر به تجارب ، تعهد و تخصص جنابعالی به عنوان سرپرست معاونت پشتیبانی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند منان و با هماهنگی دیگر همکاران و این مدیریت در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و مؤید باشید.

توفیق کابلی
مدیر مجموعه


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved