پنج شنبه, 09 بهمن, 1399
THURSDAY, January 28, 2021
چهار شنبه 31 اردیبهشت
برگزاری رزمایش کمک مومنانه بسیج
برگزاری رزمایش کمک مومنانه بسیج
با هماهنگی های صورت گرفته رزمایش کمک مومنانه در مجموعه ورزشی شهید شیرودی در حال برگزاری می باشد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ امروز چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 با هماهنگی های صورت گرفته توسط بسیج وزارتخانه ها و ادارات ، مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش و جوانان و همکاری و مساعدت مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور رزمایش کمک مؤمنانه در سالن شهید افراسیابی مجموعه ورزشی شهید شیرودی در حال برگزاری می باشد.

شایان ذکر است اسبقیان رئیس مرکز مقاومت بسیج وزارت ورزش و جوانان نیز از نزدیک شاهد برگزاری رزمایش مذکور بود.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved