شنبه, 16 اسفند, 1399
SATURDAY, March 6, 2021
شنبه 02 اسفند
مراحل پایانی آماده سازی خوابگاه تیر و کمان ورزشگاه آزادی
مراحل پایانی آماده سازی خوابگاه تیر و کمان ورزشگاه آزادی
مراحل آماده سازی پروژه خوابگاه تیر و کمان ورزشگاه آزادی که قرار است توسط دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان به زودی افتتاح و به چرخه خدمت رسانی به ورزشکاران و قهرمانان این رشته افزوده شود.

این خوابگاه با زیربنای ٦٠٠ متر و در ۲ بخش بانوان و آقایان با داشتن آکادمی، سالن بدنسازی، سایت تیروکمان و سالن مسقف، یک سایت کامل تخصصی تیراندازی با کمان ساخته شده است.

با بهره برداری از این پروژه که توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور طی یکسال ونیم اجرا گردیده شده است ، خدمتی دیگری درراستای افزایش رفاه ورزشکاران و سرانه ورزشی کشور بوده که بامساعی و همت مشاورین، پیمانکار،نیروهای کارگری و مهندسین اجرا گردیده است.

این پروژه بعد از افتتاح در اختیار فدراسیون تیر و کمان که در ورزشگاه آزادی مستقر است قرار خواهد گرفت.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved