جمعه, 28 تیر, 1398
FRIDAY, July 19, 2019
شنبه 24 فروردین
نشست هماهنگی و جلسه هم اندیشی با مشاور مجموعه ورزشی شیرودی برگزار شد
نشست هماهنگی و جلسه هم اندیشی با مشاور مجموعه ورزشی شیرودی برگزار شد
تصمیم گیری در خصوص پروژه های عمرانی در دست اقدام طی جلسه در دفتر مدیریت مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ ظهر امروز شبنه 24 فروردین ماه 1398 ، جلسه ای با حضور کابلی در خصوص هماهنگی و هم اندیشی با مهندس بهرامی نماینده مشاور شرکت ماهر و همکاران ، مهندس فروحش فر نمانیده معاون فنی و مهندسی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و مهندس رضایی مسئول دفتر فنی مجموعه در دفتر مدیریت مجموعه برگزار شد.

شایان ذکر است در این جلسه که به مدت یک ساعت به طول انجامید درباره پروژه های در دست اقدام و همچنین اولویت بندی پروژه ها تصمیم گیری انجام شد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved