جمعه, 20 تیر, 1399
FRIDAY, July 10, 2020
یک شنبه 10 آذر
نصب پلاک افتخار بر سردرب منزل دو المپین وزنه برداری و کشتی
نصب پلاک افتخار بر سردرب منزل دو المپین وزنه برداری و کشتی
به منظور ارج نهادن به مقام شامخ قهرمانان و افتخارآفرینان ورزش کشورمان، پلاک افتخار دو المپین، قهرمان و پیشکسوت کشتی جهان و المپیک، بر سردرب منزلشان نصب شد.

به گزارش سایت کمیته ملی المپیک، بنا بر دستور رییس کمیته ملی المپیک و برای ارج نهادن به مقام شامخ المپین‌ها و افتخار آفرینان ورزش ایران، پلاک افتخار محمد نصیری سرشت، المپین، قهرمان و پیشکسوت وزنه برداری جهان و المپیک و همچنین سید علی اکبر حیدری، المپین، قهرمان و پیشکسوت کشتی کشورمان روز گذشته با حضور حسن رنگرز مشاور رئیس کمیته و رئیس موزه ملی ورزش و محمود عبدالهی مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک بر سردرب منزلشان در تهران نصب شد.

سید علی اکبرحیدری المپین و پیشکسوت کشتی آزاد کشورمان دارنده نشان برتر بازی‌های المپیک 1964 و نشان نقره بازی‌های آسیایی 1966 است.

محمد نصیری سرشت، المپین و پیشکسوت وزنه برداری کشورمان نیز دارنده یک نشان طلا، نقره و برنز بازیهای المپیک و 5 نشان طلا، یک نقره و دو برنز در مسابقات جهانی و سه نشان طلا و یک نقره بازی های آسیایی است.

پیش از این نیز نمایندگان کمیته ملی المپیک با حضور در شهرستانهای مختلف با اهدا لوح تقدیر، پلاک افتخار برخی دیگر از قهرمانان و المپین های ورزش کشور را نصب کرده بودند.

با برنامه ریزی و رایزنی صورت گرفته توسط کمیته ملی المپیک مقرر است تا در سال آینده در نزدیکترین بوستان و پارک به منازل قهرمانان المپیک، سردیس این عزیزان ساخته و نصب شود.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved