جمعه, 20 تیر, 1399
FRIDAY, July 10, 2020
سه شنبه 24 دی
بیست و نهمین دوره لیگ برتر واترپلو در شیرودی برگزار می نماید
بیست و نهمین دوره لیگ برتر واترپلو در شیرودی برگزار می نماید
مسابقات مرحله چهارم از روز پنج شنبه 26 دی ماه 1398 آغاز می گردد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ باهماهنگی های صورت گرفته توسط فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپلو و همکاری مجموعه ورزشی شهید شیرودی مرحله چهارم بیست و نهمین دوره لیگ برتر واترپلوی کشور از تاریخ 26 دی 1398 لغایت 27 دی 1398 در محل استخر بین المللی 9 دی مجموعه ورزشی فرهنگی ورزشی شهید شیرودی برگزار می گردد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved