پنج شنبه, 23 مرداد, 1399
THURSDAY, August 13, 2020
چهار شنبه 23 بهمن
شیرودی میزبان جام فرمانده مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
شیرودی میزبان جام فرمانده مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
مسابقات فینال قهرمان قهرمانان رزم سلطان در سالن بوکس برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ با هماهنگی های صورت گرفته یکدوره مسابقات توسط انجمن رزم سلطان در مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی در سالن بوکس شهید همت در روز پنجشنبه 24 بهمن 1398 با عنوان جام فرمانده مقاومت شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی برگزار می گردد.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved