پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
سه شنبه 30 اردیبهشت
جلسه شورای حل اختلاف سرمایه گزاران و بهره برداران
جلسه شورای حل اختلاف سرمایه گزاران و بهره برداران
در دفتر مهندس کریمی برگزار شد

جلسه شورای حل اختلاف سرمایه گزاران و بهره برداران شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در مجموعه های تابعه با حضور اعضا شورا در دفتر مدیر عامل تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، این جلسه ساعت 11صبح سه شنبه 30 اردیبهشت ماه با حضور مهندس کریمی مدیر عامل و رییس هیات مدیره ،حسینی معاون مشارکت های مردمی و جذب سرمایه ، هنرور معاون پشتیبانی ،جلاییان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی ،نقی پور مدیر حراست و فتحی مدیر مجموعه انقلاب ، آغاز و در خصوص رسیدگی به درخواست های بهره برداران ، به کار خود ادامه داد.

لازم به ذکر است غنمی" مدیرامور حقوقی و املاک و انصاری ذیحساب و مدیر امور مالی جاری و نمایندگان امور قراردادها و مجموعه های مذکور، از دیگر حاضرین در این جلسه بودند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved