پنج شنبه, 02 بهمن, 1399
THURSDAY, January 21, 2021
سه شنبه 16 دی
باران چشمه سرپرست فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی شد
باران چشمه سرپرست فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی شد
مهرعلی باران چشمه سرپرست فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی شد.

به گزارش پایگاه خبری ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، طی حکمی از سوی دکتر سلطانی فر (وزیر ورزش و جوانان)، مهرعلی باران چشمه به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی منصوب گردید

باران چشمه در حالی سرپرست این فدراسیون شد که دوره چهارساله ریاست مجتبی جوهری روز گذشته (15 دی ماه 1399) به پایان رسید.

بر همین اساس سرپرست جدید این فدراسیون می بایست ضمن اداره امور جاری فدراسیون، مقدمات برگزاری انتخابات طی ماه های آینده را فراهم کند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved