سه شنبه, 01 مهر, 1399
TUESDAY, September 22, 2020
دو شنبه 23 دی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی میزبان غواصان استان تهران؛
مجموعه ورزشی شهید شیرودی میزبان غواصان استان تهران؛
باتوجه به برگزاری دوره آبدرمانی که چندی پیش برای علاقمندان به این رشته برگزار شده بود، از شرکت کنندگان آن امتحان کتبی بعمل خواهد آمد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی؛ به همت و هماهنگی های صورت گرفته توسط هیئت نجات غریق و غواصی استان تهران و همکاری مجموعه ورزشی شهید شیرودی امتحان دوره آبدرمانی در روز پنج شنبه در تاریخ 26 دی ماه 1398 در سالن کنفرانس دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی واقع در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می گردد.تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved