شنبه, 03 آبان, 1399
SATURDAY, October 24, 2020
سه شنبه 22 مهر
بازدید سرزده جلائیان از برخی از اماکن مجموعه
بازدید سرزده جلائیان از برخی از اماکن مجموعه
چندمین بازدید متوالی مدیر مجموعه، طی روزهای اخیر صورت گرفت؛

معاونین و مدیران ستادی مجموعه امروز با مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، امروز سه شنبه 22 مهرماه 1399 پس از جلسه ای با حضور جلائیان و معاونین و مدیران ستادی که در دفتر مدیریت مجموعه برگزار شد از برخی اماکن مجموعه بازدید بعمل آمد.

جلائیان طی بازدیدی از دفاتر خدمات و فضای سبز ، برق و تأسیسات و همچنین دفتر فنی و انبارهای مجموعه، مواردی را به حاضران گوشزد و مقرر شد تا نسبت به موضوعات مطروحه پس از بررسی، نسبت به رفع آنها اقدام گردد.

در این بازدید نیل آبکن معاون پشتیبانی ، ملک نیا معاون ورزشی ، پیچگاه سرپرست امور اداری و تدارکات و مطلق مسئول روابط عمومی مجموعه نیز حضور داشتند.تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved