یکشنبه, 04 فروردین, 1398
SUNDAY, March 24, 2019
شنبه 16 تیر
پیرو دستور مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صورت گرفت ؛
پیرو دستور مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صورت گرفت ؛
رعایت در مصرف بهینه حامل های انرژی در مجموعه

پیرو مصوبه ی هیئت وزیران پیرامون لزوم کاهش مصرف انرژی دستگاههای اجرایی – سازمانها و نهادهای مستقر در استان تهران و دستور مؤکد مهندس کریمی بر رعایت در مصرف برق و پرهیز جدی از مصرف بی رویه آب در مجموعه های تابعه موارد فوق طی بخشنامه ای ابلاغ گردید.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ باتوجه به مشکلات ناشی از کمبود برق و آب در کشور و تأکید ستاد خشکسالی به صرفه جویی در مصرف این حامل های انرژی و پیرو دستورات مؤکد مهندس کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ، صمدی مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی نیز در همین راستا طی بخشنامه ای در روز چهارشنبه مورخ 13 تیر ماه 97 به کلیه واحد های زیر مجموعه خود در خصوص صرفه جویی در مصرف انرژی بخشنامه ای صادر نمود.

شایان ذکر است از امروز شنبه 16 تیرماه ساختمان های مدیریت و اداری مجموعه نیز در این خصوص همیاری و مشارکت در خصوص صرفه جویی منابع انرژی را آغاز نمودند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved