سه شنبه, 04 تیر, 1398
TUESDAY, June 25, 2019
چهار شنبه 19 دی
حضور سرپرست هیئت هندبال استان تهران در دفتر مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی
حضور سرپرست هیئت هندبال استان تهران در دفتر مدیریت مجموعه ورزشی شهید شیرودی
سرپرست هئیت هندبال استان تهران با حضور در دفتر مدیریت مجموعه با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ امروز چهارشنبه 19 دی ماه 1397 ، صداقت سرپرست هیئت هندبال استان تهران با حضور در دفتر کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار کابلی در خصوص مباحث مختلف مجموعه و رشته هندبال مواردی را به ایشان تأکید کردند.

در ادامه صداقت درباره موضوعات مربوط به هیئت و رشته مربوطه مواردی را مطرح نمودند.

این دیدار و گفتگو به مدت یک ساعت و نیم به طول انجامید.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved