پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
چهار شنبه 25 اردیبهشت
یکدوره کلاس آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری در شیرودی برگزار شد
یکدوره کلاس آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری در شیرودی برگزار شد
با دستور مهندس کریمی مدیرعامل و ریئس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور سیستم اتوماسیون اداری بروز شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛ امروز چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 ، با دستور مهندس کریمی برگزاری کلاس های آموزشی نرم افزار اتوماسیون اداری در مجموعه های تابعه برگزار و در همین راستا از صبح امروز و به مدت 4 ساعت کلاس مذکور در سالن جلسات ساختمان دفتر امور مشترک فدراسیونهای ورزشی برگزار شد.

در این کلاس پرسنل با نحوه و چگونگی اتوماسیون جدید اداری آشنا و بصورت کاربردی به تمرین تکنیک های مربوطه پرداختند.

هدف از برگزاری و راه اندازی سیستم مذکور ، حذف کاغذ بازی به معنای واقعی (صرفه جویی در مصرف کاغذ و کمک به حفاظت محیط زیست) و ایجاد برخی امکاناتی از قبیل امضای مجازی در مکاتبات و یا دسترسی سریع به نامه ها و سوابق داده می شود.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved