سه شنبه, 04 تیر, 1398
TUESDAY, June 25, 2019
شنبه 22 دی
استادیوم ۵۰۰۰ نفری تربت حیدریه افتتاح شد/ خبر در حال تکمیل
استادیوم ۵۰۰۰ نفری تربت حیدریه افتتاح شد/ خبر در حال تکمیل
استادیوم ۵۰۰۰ نفری آزتدی تربت حیدریه با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دکتر سلطانی فر در این مراسم اظهار داشت: استادیوم پنج هزار نفری تربیت حیدریه ششمین استادیوم با این ظرفیت است که تا امروز افتتاح کردیم و تا پایان سال به ده عدد در کشور خواهد رسید.

خبر در حال تکمیل...


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved