پنج شنبه, 08 خرداد, 1399
THURSDAY, May 28, 2020
سه شنبه 14 آبان
سیزدهمین روز و تنورداغ فوتبال در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
سیزدهمین روز و تنورداغ فوتبال در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
نتایج مسابقات فوتبال پیشکسوتان جام یونس شکوری

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی ؛نتایج مسابقات جام یونس شکوری دوره بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۸ به شرح ذیل می باشد :

اولین دیدار : سه شنبه 14 آبان 1398

ساعت ۱۲ _ رده سنی بالای ۵۰ سال
شهر زیبا ( ۰ ) _ دارایی ( ۲ )
گل ها : امیر توتون کوبان و سعید سبزعلی هرکدام ( ۱ گل ) برای تیم دارایی
اخطار :
داوران : اسماعیل اجتهادی ، ابراهیم نوروزی ، جواد غلام زاده
ناظر داوران :
پزشک مسابقات : دکتر حمید گل محمدی


دومین دیدار :

ساعت ۱۳ _ رده سنی بالای ۴۵ سال
شهید گلشنی ( ۰ ) _ منتخب پایتخت ( ۲ )
گل ها : محمد اژدری و اکبر اسکندری هرکدام ( ۱ گل ) برای تیم منتخب پایتخت
اخطار : مجید حبیبیون شماره پیراهن ( ۸ ) از تیم شهید گلشنی کارت زرد ، امید عرض پیما شماره پیراهن ( ۴ ) از تیم منتخب پایتخت کارت زرد
داوران : اسماعیل اجتهادی ، جواد غلام زاده ، ابراهیم نوروزی
ناظر داوران :
پزشک مسابقات : دکتر حمید گل محمدی

سومین دیدار :

ساعت ۱۴ _ رده سنی بالای ۶۰ سال
داوران ( ۱ ) _ بنیاد شهید ( ۵ )
گل ها : اکبر مهاجری ( ۲ گل ) ، ولی اله مهابادی ، عباس اکبرزاده ، قاسم باقری هرکدام ( ۱ گل ) برای تیم بنیاد شهید ، حجت اله سلطانی ( ۱ گل ) برای تیم داوران
اخطار : ولی اله مهابادی شماره پیراهن ( ۱۱ ) از تیم بنیاد شهید کارت زرد
داوران : جواد غلام زاده ، محمد غفارنژاد ، اسماعیل اجتهادی
ناظر داوران :
پزشک مسابقات : دکتر حمید گل محمدی

چهارمین دیدار :

ساعت ۱۵ _ رده سنی بالای ۵۰ سال
استقلال ( ۳ ) _ شاهد ( ۱ )
گل ها : بهروز پرورش خواه ( ۲ گل ) ، هاشم حیدری ( ۱ گل ) برای تیم استقلال ، فرمان احمد شعار ( ۱ گل ) برای تیم شاهد


اخطار : امیر سیادت شماره پیراهن ( ۱۶ ) از تیم استقلال کارت زرد ، محمدباقر عاشق حسینی شماره پیراهن ( ۷ ) و محمد اکبری شماره پیراهن ( ۵۵ ) از تیم شاهد کارت زرد
داوران : اسماعیل اجتهادی ، ابراهیم نوروزی ، محمد غفارنژاد
ناظر داوران :
پزشک مسابقات : دکتر نظام سلطانی


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved