شنبه, 16 اسفند, 1399
SATURDAY, March 6, 2021
یک شنبه 03 اسفند
بازدید میدانی جلائیان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی از اماکن ورزشی
بازدید میدانی جلائیان مدیر مجموعه ورزشی شهید شیرودی از اماکن ورزشی
بررسی وضعیت اماکن و انبارهای مجموعه ؛

باحضور مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی وضعیت اماکن مجموعه بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی، امروز یکشنبه 3 اسفندماه 1399، پس از جلسه داخلی معاونین و مسئولین مجموعه که با حضور مدیریت مجموعه فرهنگی ورزشی شهید شیرودی برگزار شد، جلائیان به همراه معاونین و مسئولان ستادی از مجموعه های ورزشی شهیدان شیرودی و کبکانیان بازدید و توضیحاتی را ارائه نمود.

شایان ذکر است ایشان اعلام نمود اموال بلااستفاده مجموعه در لیست اموال مازاد قرار گیرد و در صورتیکه هرکدام از مجموعه ها درخواست استفاده از آنها را داشته باشند نقل و انتقال صورت پذیرد.

ضمن اینکه نیمکت های جدیدی جهت رفاه حال مراجعین در سطح مجموعه نصب گردید.


در این بازدید نیل آبکن معاون پشتیبانی ، ملک نیا معاون ورزشی ، عباسی مسئول حراست ، پیچگاه رئیس امور اداری و تدارکات ، خلیلی مسئول مالی ، سهرابی مسئول دفتر فنی و مطلق راد مسئول روابط عمومی مجموعه نیز حضور داشتند.


تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی
مجموعه ورزشی شهید شیرودی
کد پستی: 1573613131
©2017 Shirodi Sport Complex, All Right Reserved